วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > จ้างจัดกิจกรรม ล่องเรือโบราณ รับประทานอาหารไทยริมน้ำ by GSB Infinite Banking ณ ร้านสุริยันจันทรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาสำหรับลูกค้าเงินฝากบุคคลรายใหญ่ ฝ่ายธุรกิจการเงินส่วนบุคคล ประจำปี 2565 โดยวิธีตกลงราคาเพื่อการพาณิชย์ ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ยัวร์ สไตล์ ฮอลิเดย์ จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 307,036.50 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

จ้างจัดกิจกรรม ล่องเรือโบราณ รับประทานอาหารไทยริมน้ำ by GSB Infinite Banking ณ ร้านสุริยันจันทรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาสำหรับลูกค้าเงินฝากบุคคลรายใหญ่ ฝ่ายธุรกิจการเงินส่วนบุคคล ประจำปี 2565 โดยวิธีตกลงราคาเพื่อการพาณิชย์ ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ยัวร์ สไตล์ ฮอลิเดย์ จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 307,036.50 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

วงเงินงบประมาณ

480,000.00

วันที่ประกาศ : 2 มิ.ย. 2565
Skip to content