วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > “จ้างจัดกิจกรรม กินผัก ออมบุญ ออมทุน ออมสิน ในเทศกาลสืบสานประเพณี ถือศิล กินผัก จังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2561 ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : ต.ค. 61 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการสื่อสารธุรกิจ และภาพลักษณ์ธนาคารออมสิน”

“จ้างจัดกิจกรรม กินผัก ออมบุญ ออมทุน ออมสิน ในเทศกาลสืบสานประเพณี ถือศิล กินผัก จังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2561 ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : ต.ค. 61 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการสื่อสารธุรกิจ และภาพลักษณ์ธนาคารออมสิน”

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content