วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างจัดกิจกรรมในวาระวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ธ.ค. 61 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : กลุ่มอื่นๆ

จ้างจัดกิจกรรมในวาระวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ธ.ค. 61 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : กลุ่มอื่นๆ

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content