วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ทางธุรกิจแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป หลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการและการพัฒนาธุรกิจใหม่ (Entrepreneurship and New Business Development)ผ่านช่องทางออนไลน์ ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : มี.ค. 2566 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพกลุ่ม SMEs/ SMEs Startup

จ้างจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ทางธุรกิจแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป หลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการและการพัฒนาธุรกิจใหม่ (Entrepreneurship and New Business Development)ผ่านช่องทางออนไลน์ ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : มี.ค. 2566 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพกลุ่ม SMEs/ SMEs Startup

วงเงินงบประมาณ

2,500,000.00

วันที่ประกาศ : 10 ก.พ. 2566
Skip to content