วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างจัดกิจกรรมอบรมในโครงการ การพัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาด้านมายเซ็ตการประกอบการ (Entrepreneurial Mindsets Development for teachers and staffs in Educational Institution) ครั้งที่ 2 ภาคอีสานตอนบน โดย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

จ้างจัดกิจกรรมอบรมในโครงการ การพัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาด้านมายเซ็ตการประกอบการ (Entrepreneurial Mindsets Development for teachers and staffs in Educational Institution) ครั้งที่ 2 ภาคอีสานตอนบน โดย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content