วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างจัดกิจกรรมสื่อสารการตลาด Digital Marketing (GSB Metaverse) ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : เม.ย. 2566 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : งานสื่อสารการตลาด Digital Marketing (GSB Metaverse)

จ้างจัดกิจกรรมสื่อสารการตลาด Digital Marketing (GSB Metaverse) ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : เม.ย. 2566 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : งานสื่อสารการตลาด Digital Marketing (GSB Metaverse)

วงเงินงบประมาณ

1,996,150.00

วันที่ประกาศ : 19 เม.ย. 2566
Skip to content