วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > จ้างจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์เครือข่ายองค์กรการเงินชุมชน 4 ภูมิภาค ประจำปี 2566 ณ จังหวัดเพชรบุรี – ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีตกลงราคาเพื่อการพาณิชย์ ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ไทยทราเวลเซ็นเตอร์ จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 500,000.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

จ้างจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์เครือข่ายองค์กรการเงินชุมชน 4 ภูมิภาค ประจำปี 2566 ณ จังหวัดเพชรบุรี – ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีตกลงราคาเพื่อการพาณิชย์ ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ไทยทราเวลเซ็นเตอร์ จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 500,000.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

วงเงินงบประมาณ

500,000.00

วันที่ประกาศ : 17 พ.ย. 2566
Skip to content