วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างจัดกิจกรรมสัมมนาศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศจีน เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : พ.ย. 61 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : กลุ่มอื่นๆ

จ้างจัดกิจกรรมสัมมนาศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศจีน เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : พ.ย. 61 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : กลุ่มอื่นๆ

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content