วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างจัดกิจกรรมสร้าง SMEs ด้วยฐานคิดนวัตกรรม (Step In Innovator Network) ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ก.พ. 2566 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพ : กลุ่ม SMEs / SMEs Startup

จ้างจัดกิจกรรมสร้าง SMEs ด้วยฐานคิดนวัตกรรม (Step In Innovator Network) ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ก.พ. 2566 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพ : กลุ่ม SMEs / SMEs Startup

วงเงินงบประมาณ

2,000,000.00

วันที่ประกาศ : 16 ก.พ. 2566
Skip to content