วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์/ศึกษาดูงานภายนอกประเทศ/ในประเทศ หน่วยงานสินเชื่อข้อตกลง ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : ก.ย. 61 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : งานสร้างความสัมพันธ์หน่วยงานข้อตกลง/ Post Finance

จ้างจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์/ศึกษาดูงานภายนอกประเทศ/ในประเทศ หน่วยงานสินเชื่อข้อตกลง ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : ก.ย. 61 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : งานสร้างความสัมพันธ์หน่วยงานข้อตกลง/ Post Finance

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content