วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > “จ้างจัดกิจกรรมศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น สำหรับโครงการ GSB Awards 2017 ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ก.ย.61 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการพัฒนาบุคลากร “

“จ้างจัดกิจกรรมศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น สำหรับโครงการ GSB Awards 2017 ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ก.ย.61 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการพัฒนาบุคลากร “

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content