วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > “จ้างจัดกิจกรรมตลาดนัดออมสินภายใต้ชื่องาน ตลาดนัดประชารัฐวายุภักษ์รักประชาชน ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ก.ค. 61 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : งานส่งเสริมช่องทางและศักยภาพในการประกอบ อาชีพลูกค้าฐานรากและประชาชนทั่วไป “

“จ้างจัดกิจกรรมตลาดนัดออมสินภายใต้ชื่องาน ตลาดนัดประชารัฐวายุภักษ์รักประชาชน ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ก.ค. 61 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : งานส่งเสริมช่องทางและศักยภาพในการประกอบ อาชีพลูกค้าฐานรากและประชาชนทั่วไป “

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content