วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > จ้างงานปรับปรุงพื้นที่ให้บริการเช่าตู้นิรภัย ธนาคารออมสินสาขาหนองมน จังหวัดชลบุรี โดยวิธีตกลงราคาเพื่อการพาณิชย์ บริษัท รุ่งอุดมทรัพย์ 59 จำกัด

จ้างงานปรับปรุงพื้นที่ให้บริการเช่าตู้นิรภัย ธนาคารออมสินสาขาหนองมน จังหวัดชลบุรี โดยวิธีตกลงราคาเพื่อการพาณิชย์ บริษัท รุ่งอุดมทรัพย์ 59 จำกัด

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content