วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างงานจ้างปรับปรุงห้องจัดเก็บเอกสารสำคัญด้านสินเชื่อเขตสมุทรปราการ 1 จังหวัดสมุทรปราการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ณัฐธนา คอนสตรัคชั่น จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 190,000 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

จ้างงานจ้างปรับปรุงห้องจัดเก็บเอกสารสำคัญด้านสินเชื่อเขตสมุทรปราการ 1 จังหวัดสมุทรปราการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ณัฐธนา คอนสตรัคชั่น จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 190,000 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content