วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > “จ้างงานก่อสร้างเพื่อขยายพื้นที่ห้องจัดเก็บเอกสารฯ ของศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้ เขตนครราชสีมา 1 จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ชัชวัฏ การช่าง จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 495,000.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง”

“จ้างงานก่อสร้างเพื่อขยายพื้นที่ห้องจัดเก็บเอกสารฯ ของศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้ เขตนครราชสีมา 1 จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ชัชวัฏ การช่าง จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 495,000.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง”

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content