วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างขนย้ายเครื่ื่องถอนเงินอัตโนมัติATM ยี่ห้อ WINCOR ที่หมดอายุการใช้งาน จำนวน 607 เครื่อง จัดเก็บ ณ สถานที่ ที่ธนาคารกำหนด ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ก.ค. 2565 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าจ้างเหมาบริการ

จ้างขนย้ายเครื่ื่องถอนเงินอัตโนมัติATM ยี่ห้อ WINCOR ที่หมดอายุการใช้งาน จำนวน 607 เครื่อง จัดเก็บ ณ สถานที่ ที่ธนาคารกำหนด ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ก.ค. 2565 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าจ้างเหมาบริการ

วงเงินงบประมาณ

3,014,468.20

วันที่ประกาศ : 1 ก.ค. 2565