วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > จ้างขนย้ายเครื่องบริการธุรกรรมทางการเงินอัตโนมัติ(VTM)พร้อมอุปกรณ์ที่ติดตั้งณธนาคารออมสินสาขา จำนวน 20 เครื่องไปเก็บยังคลังพัสดุ (ลาดพร้าว99) พร้อมทั้งปิดช่องชั่วคราว โดยวิธีตกลงราคาเพื่อการพาณิชย์ ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ทองเมธา จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 302,810.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

จ้างขนย้ายเครื่องบริการธุรกรรมทางการเงินอัตโนมัติ(VTM)พร้อมอุปกรณ์ที่ติดตั้งณธนาคารออมสินสาขา จำนวน 20 เครื่องไปเก็บยังคลังพัสดุ (ลาดพร้าว99) พร้อมทั้งปิดช่องชั่วคราว โดยวิธีตกลงราคาเพื่อการพาณิชย์ ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ทองเมธา จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 302,810.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

วงเงินงบประมาณ

302,810.00

วันที่ประกาศ : 9 พ.ค. 2566
Skip to content