วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างขนย้ายเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) นอกสถานที่ ทดแทนเครื่องฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ (ADM) หน้าสาขา จำนวน 294 เครื่อง ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ก.ค. 2564 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าจ้างเหมา

จ้างขนย้ายเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) นอกสถานที่ ทดแทนเครื่องฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ (ADM) หน้าสาขา จำนวน 294 เครื่อง ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ก.ค. 2564 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าจ้างเหมา

วงเงินงบประมาณ

6,981,450.00

วันที่ประกาศ : 1 ก.ค. 2564
Skip to content