วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > จ้างขนย้ายอุปกรณ์และปรับปรุงสถานที่เพื่อใช้เป็นที่ทำการหน่วยให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ สามเหลี่ยมทองคำ แห่งใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทมัธรินทร์ โดยเสนอราคาเป็นเงิน 188,000.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

จ้างขนย้ายอุปกรณ์และปรับปรุงสถานที่เพื่อใช้เป็นที่ทำการหน่วยให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ สามเหลี่ยมทองคำ แห่งใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทมัธรินทร์ โดยเสนอราคาเป็นเงิน 188,000.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

วงเงินงบประมาณ

188,000.00

วันที่ประกาศ : 14 ก.พ. 2566
Skip to content