วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างก่อสร้าง ขยายดัดแปลงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : พ.ย. 61 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการก่อสร้าง ขยาย และปรับปรุงช่องทางการให้ บริการสาขา

จ้างก่อสร้าง ขยายดัดแปลงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : พ.ย. 61 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการก่อสร้าง ขยาย และปรับปรุงช่องทางการให้ บริการสาขา

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content