วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาบางคอแหลม กรุงเทพฯ ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : มิ.ย.2567 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการก่อสร้างทดแทน ปรับปรุงซ่อมแซมสาขาฯ

จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาบางคอแหลม กรุงเทพฯ ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : มิ.ย.2567 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการก่อสร้างทดแทน ปรับปรุงซ่อมแซมสาขาฯ

วงเงินงบประมาณ

27,759,000.00

วันที่ประกาศ : 20 มิ.ย. 2567
Skip to content