วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินภาค 8 จังหวัดเชียงใหม่ ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ส.ค.2563ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการก่อสร้าง ทดแทน ขยายดัดแปลง และปรับปรุงซ่อมแซมสาขา

จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินภาค 8 จังหวัดเชียงใหม่ ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ส.ค.2563ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการก่อสร้าง ทดแทน ขยายดัดแปลง และปรับปรุงซ่อมแซมสาขา

วงเงินงบประมาณ

120,370,000.00

วันที่ประกาศ : 10 ส.ค. 2563