วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จัดทำของที่ระลึกงานวันคล้ายวันสถาปนาธนาคารออมสิน ครบรอบ 108 ปี (เหรียญที่ระลึก) ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ธ.ค. 63 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : งบกลาง

จัดทำของที่ระลึกงานวันคล้ายวันสถาปนาธนาคารออมสิน ครบรอบ 108 ปี (เหรียญที่ระลึก) ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ธ.ค. 63 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : งบกลาง

วงเงินงบประมาณ

7,671,900.00

วันที่ประกาศ : 1 ธ.ค. 2563