วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จัดซื้อ Update license Thales HSM Paysheild 9000เพื่อรองรับปริมาณธุรกรรมในโครงการ National e-Payment พร้อมจ้างบำรุงรักษา 4 ปี ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : ธ.ค. 61 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : จ้างพัฒนาระบบรองรับนโยบาย National e- Payment

จัดซื้อ Update license Thales HSM Paysheild 9000เพื่อรองรับปริมาณธุรกรรมในโครงการ National e-Payment พร้อมจ้างบำรุงรักษา 4 ปี ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : ธ.ค. 61 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : จ้างพัฒนาระบบรองรับนโยบาย National e- Payment

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content