วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > จัดซื้อเสื้อสำหรับการแข่งขันกีฬาสีภายใน (สีม่วง) ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท พีอาร์วี แมนูแฟ็คเจอริ่ง จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 304,000.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

จัดซื้อเสื้อสำหรับการแข่งขันกีฬาสีภายใน (สีม่วง) ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท พีอาร์วี แมนูแฟ็คเจอริ่ง จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 304,000.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content