วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน พร้อมติดตั้ง สาขาเชียงราย โดยวิธีตกลงราคา

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน พร้อมติดตั้ง สาขาเชียงราย โดยวิธีตกลงราคา

วงเงินงบประมาณ

298,000.00

วันที่ประกาศ : 3 พ.ค. 2560