วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จัดซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ ชนิด LASER ขาวดำ ยี่ห้อ KYOCERA รุ่น FS5040DN จำนวน 2,550 ตลับ ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : ส.ค. 61 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าวัสดุ

จัดซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ ชนิด LASER ขาวดำ ยี่ห้อ KYOCERA รุ่น FS5040DN จำนวน 2,550 ตลับ ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : ส.ค. 61 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าวัสดุ

วงเงินงบประมาณ

23,662,725.00

วันที่ประกาศ : 6 ส.ค. 2561