วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จัดซื้อสิทธิ์การดาวน์โหลดรูปภาพจากเว็บไซต์ Shutterstock โดยวิธีตกลงราคาเพื่อการพาณิชย์ ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท นัมเบอร์ 24 จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 374,500.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

จัดซื้อสิทธิ์การดาวน์โหลดรูปภาพจากเว็บไซต์ Shutterstock โดยวิธีตกลงราคาเพื่อการพาณิชย์ ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท นัมเบอร์ 24 จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 374,500.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

วงเงินงบประมาณ

374,500.00

วันที่ประกาศ : 27 ธ.ค. 2564
Skip to content