วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จัดซื้อระบบสืบค้นข้อมูลเครดิตและส่งเอกสารทางโทรสารแบบดิจิทัล ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ก.ย. 2564 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการ IT Infrastructure and Security

จัดซื้อระบบสืบค้นข้อมูลเครดิตและส่งเอกสารทางโทรสารแบบดิจิทัล ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ก.ย. 2564 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการ IT Infrastructure and Security

วงเงินงบประมาณ

26,394,000.00

วันที่ประกาศ : 16 ก.ย. 2564