วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จัดซื้อครุุุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ชนิดโน้ตบุ๊ก-แบบที่ 2 จำนวน 47 เครื่อง ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ก.พ. 2566 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อครุุุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ชนิดโน้ตบุ๊ก-แบบที่ 2 จำนวน 47 เครื่อง ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ก.พ. 2566 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

วงเงินงบประมาณ

1,212,600.00

วันที่ประกาศ : 7 ก.พ. 2566
Skip to content