วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานประเภทเครื่องปรับอากาศ ขนาด 44,000 บีทียู สาขาจุน จ.พะเยา โดยวิธีตกลงราคา

จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานประเภทเครื่องปรับอากาศ ขนาด 44,000 บีทียู สาขาจุน จ.พะเยา โดยวิธีตกลงราคา

วงเงินงบประมาณ

245,000.00

วันที่ประกาศ : 18 เม.ย. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร