วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จัดซื้อครุภัณฑ์ประเภทเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 44000 บีทียู เขตนครราชสีมา 3 โดยวิธีตกลงราคา

จัดซื้อครุภัณฑ์ประเภทเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 44000 บีทียู เขตนครราชสีมา 3 โดยวิธีตกลงราคา

วงเงินงบประมาณ

196,000.00

วันที่ประกาศ : 4 เม.ย. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร