วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จัดจ้าง กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์และประสบการณ์ใหม่กับลูกค้าออมสินด้วยงานคอนเสิร์ต ในคอนเสิร์ต BOYd50th #3 Million Ways To Love-Live2019 โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์ ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : ธ.ค. 61 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการ Centralize EJ Reconciliation

จัดจ้าง กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์และประสบการณ์ใหม่กับลูกค้าออมสินด้วยงานคอนเสิร์ต ในคอนเสิร์ต BOYd50th #3 Million Ways To Love-Live2019 โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์ ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : ธ.ค. 61 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการ Centralize EJ Reconciliation

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content