วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จัดจ้างศึกษาดูงานด้านการตรวจสอบภายใน ณ ราชอาณาจักรสเปน ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : ส.ค. 61 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าใช้จ่ายเดินทาง-พาหนะ และกลุ่มอื่น ๆ

จัดจ้างศึกษาดูงานด้านการตรวจสอบภายใน ณ ราชอาณาจักรสเปน ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : ส.ค. 61 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าใช้จ่ายเดินทาง-พาหนะ และกลุ่มอื่น ๆ

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content