วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จัดจ้างพิมพ์สลากออมสินพิเศษ ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : ธ.ค.2564 โดยใช้งบประมาณจาก : ค่าวัสดุแบบพพิมพ์สลากออมสินพิเศษและพันธบัตร

จัดจ้างพิมพ์สลากออมสินพิเศษ ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : ธ.ค.2564 โดยใช้งบประมาณจาก : ค่าวัสดุแบบพพิมพ์สลากออมสินพิเศษและพันธบัตร

วงเงินงบประมาณ

2,000,000.00

วันที่ประกาศ : 2 ธ.ค. 2564
Skip to content