วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > “จัดจ้างบริษัทภายนอกเติมเงินพร้อมทำความสะอาดและควบคุมดูแลเครื่อง ATM นอกสถานที่ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล โดยวิธีตกลงราคา “

“จัดจ้างบริษัทภายนอกเติมเงินพร้อมทำความสะอาดและควบคุมดูแลเครื่อง ATM นอกสถานที่ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล โดยวิธีตกลงราคา “

วงเงินงบประมาณ

108,832,800.00

วันที่ประกาศ : 23 พ.ค. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร