วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จัดจ้างกิจกรรมตลาดนัดออมสินสีชมพู ภายใต้ชื่องาน “ตลาดนัดประชารัฐออมสิน ทั่วถิ่นไทย” ร่วมกับ โครงการประกวดดนตรีธนาคารโรงเรียน กิจกรรมการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ภายใต้แนวคิด “เสียงใสไมค์ชมพู” ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : มีนาคม 2562 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการส่งเสริมศักยภาพเยาวชนสู่ความเป็นเลิศ

จัดจ้างกิจกรรมตลาดนัดออมสินสีชมพู ภายใต้ชื่องาน “ตลาดนัดประชารัฐออมสิน ทั่วถิ่นไทย” ร่วมกับ โครงการประกวดดนตรีธนาคารโรงเรียน กิจกรรมการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ภายใต้แนวคิด “เสียงใสไมค์ชมพู” ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : มีนาคม 2562 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการส่งเสริมศักยภาพเยาวชนสู่ความเป็นเลิศ

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content