วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > “จัดกิจกรรมสัมนาศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศเวียดนาม เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : มิ.ย. – ก.ค.61 ซึ่งใช้งบประมาณประจำปี : กลุ่มอื่นๆ “

“จัดกิจกรรมสัมนาศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศเวียดนาม เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : มิ.ย. – ก.ค.61 ซึ่งใช้งบประมาณประจำปี : กลุ่มอื่นๆ “

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content