วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > “งานเช่าใช้บริการ IBM Cloud Platform / IBM Cloud Advanced Support สำหรับโครงการหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ บล็อกเชน (e-LG on Blockchain) โดยวิธีเพื่อการพาณิยช์ ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : มกราคม 2562 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : งานออกหนังสือค้ำประกัน ผ่านระบบบล็อกเชน”

“งานเช่าใช้บริการ IBM Cloud Platform / IBM Cloud Advanced Support สำหรับโครงการหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ บล็อกเชน (e-LG on Blockchain) โดยวิธีเพื่อการพาณิยช์ ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : มกราคม 2562 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : งานออกหนังสือค้ำประกัน ผ่านระบบบล็อกเชน”

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content