วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง งานเช่าพื้นที่โกดังเพื่อจัดเก็บเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

ประกาศราคากลาง งานเช่าพื้นที่โกดังเพื่อจัดเก็บเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

วงเงินงบประมาณ

720,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

720,000.00

วันที่ประกาศ : 11 ก.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร