วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > ่จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ (ไม่รวมอะไหล่) ระยะเวลา 1 ปีระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ก.ย. 64 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าจ้างเหมาบริการ

่จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ (ไม่รวมอะไหล่) ระยะเวลา 1 ปีระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ก.ย. 64 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าจ้างเหมาบริการ

วงเงินงบประมาณ

4,815,000.00

วันที่ประกาศ : 13 ก.ย. 2564
Skip to content