วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > งานจ้างออกแบบ ตกแต่งสถานที่และบรรยากาศของธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ เนื่องในวันสำคัญและช่วงเทศกาลใน เดือนธันวาคม 2561 ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : ธ.ค. 61 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการสื่อสารธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ออมสิน

งานจ้างออกแบบ ตกแต่งสถานที่และบรรยากาศของธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ เนื่องในวันสำคัญและช่วงเทศกาลใน เดือนธันวาคม 2561 ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : ธ.ค. 61 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการสื่อสารธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ออมสิน

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content