วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > งานจ้างออกแบบการปรับรูปแบบสาขา Traditional จำนวน 100 แห่ง ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : มิถุนายน 2562 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการสาขา

งานจ้างออกแบบการปรับรูปแบบสาขา Traditional จำนวน 100 แห่ง ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : มิถุนายน 2562 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการสาขา

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content