วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > งานจ้างผลิตและวางประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารในรูปแบบแบนเนอร์ อินโฟกราฟิก และบทความผ่านสื่อ Social Media ของผลิตภัณฑ์สินเชื่อ ระยะเวลาที่คาดว่าจะจ้าง ธ.ค.61 ซึ่งใช้งบประมาณจาก โครงการสื่อสารธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารออมสิน

งานจ้างผลิตและวางประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารในรูปแบบแบนเนอร์ อินโฟกราฟิก และบทความผ่านสื่อ Social Media ของผลิตภัณฑ์สินเชื่อ ระยะเวลาที่คาดว่าจะจ้าง ธ.ค.61 ซึ่งใช้งบประมาณจาก โครงการสื่อสารธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารออมสิน

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content