วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > งานจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานชั่วคราว ธนาคารออมสินสำนักราชดำเนิน กรุงเทพ ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดจ้าง : ธ.ค.61 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารสํานักงานใหญ่

งานจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานชั่วคราว ธนาคารออมสินสำนักราชดำเนิน กรุงเทพ ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดจ้าง : ธ.ค.61 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารสํานักงานใหญ่

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content