วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > งานจ้างปรับปรุงพื้นที่อาคารพร้อมพงษ์ กรุงเทพฯ ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ต.ค.2564 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการก่อสร้าง ทดแทน ขยายดัดแปลง และปรับปรุงซ่อมแซมสาขา ประจำปี 2564

งานจ้างปรับปรุงพื้นที่อาคารพร้อมพงษ์ กรุงเทพฯ ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ต.ค.2564 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการก่อสร้าง ทดแทน ขยายดัดแปลง และปรับปรุงซ่อมแซมสาขา ประจำปี 2564

วงเงินงบประมาณ

9,483,000.00

วันที่ประกาศ : 29 ต.ค. 2564
Skip to content