วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > งานจ้างบริการวิชาการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ส.ค. 2564 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ

งานจ้างบริการวิชาการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ส.ค. 2564 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ

วงเงินงบประมาณ

3,000,000.00

วันที่ประกาศ : 27 ส.ค. 2564
Skip to content