วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > งานจ้างที่ปรึกษาสำรวจทัศนคติและพฤติกรรมในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านบริหารความเสี่ยงธนาคารออมสิน ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : พ.ค.64 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าจ้างที่ปรึกษา

งานจ้างที่ปรึกษาสำรวจทัศนคติและพฤติกรรมในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านบริหารความเสี่ยงธนาคารออมสิน ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : พ.ค.64 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าจ้างที่ปรึกษา

วงเงินงบประมาณ

3,000,000.00

วันที่ประกาศ : 13 พ.ค. 2564