วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > “งานจ้างติดตั้งระบบสัญญาณ(LAN) ระบบไฟฟ้า และระบบโทรศัพท์ ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : ต.ค. 61 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : กลุ่มอื่นๆ”

“งานจ้างติดตั้งระบบสัญญาณ(LAN) ระบบไฟฟ้า และระบบโทรศัพท์ ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : ต.ค. 61 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : กลุ่มอื่นๆ”

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content