วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > งานจ้างจัดแข่งขันกีฬาธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน ประจำปี 2562 ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : เมษายน 2562 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการส่งเสริมศักยภาพเยาวชนสู่ความเป็นเลิศ

งานจ้างจัดแข่งขันกีฬาธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน ประจำปี 2562 ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : เมษายน 2562 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการส่งเสริมศักยภาพเยาวชนสู่ความเป็นเลิศ

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content